Sporthotellet Idre
Adress: Högstvägen 7
790 91 Idre
Telefon: 0253-200 70